Песен за хляба


Песен за хляба из "Риза от безгрижен човек"

Хляб пека от заран до вечеря.
Зърното за него тук сама си меля. 
Мине гладен някой, взима къшей. 
тръгва сит и утре пак се връща. 
Не зная философии дълбоки 
за туй какво живота ни ни носи,
не съм принцеса и не съм учила
над хляб гърбината превила. 
Но зная, зная го от сърце, 
че топъл хляб да имаш в ръце 
да те обгърне с аромата - 
зная, че е важно на земята. 
Щастлив си щом край мене минеш. 
Топъл хляб в ръката си щом имаш. 
Стомаха пълен и душа ще стопли, 
че благост, добрина той носи. 
Вечер чистя цялата пекарна. 
Маята слагам да е готова на зарана 
и ден по ден тъй Слънцето посрещам,
и всеки ден със песен го изпращам.


Душеизвадчица за съседа, из книгата Рибен пазар

Имам си една мечта: 
в авантюри и игра 
с брат ми, толкова любим, 
вечно да си другарим. 
Аз съм див, беля в беля, 
той е различен от това. 
Аз все нещо ще беснея, 
а той тихо все се смее. 
Бил съм палав, пакостлив - 
все на някого съм крив. 
Да, но ще обиколя света, 
и то с песен на уста. 
През морета, океани 
ще греба със мойте длани 
в мое лично приключение. 
Не живот във изречение. 
И някой ден, съм късметлия, 
съкровището ще открия. 
Обратно към дома ще търтя 
брат си аз за да потърся. 
И той ще е оставил дири - 
трохички, мъдър, ще предвиди 
да пръсне тук и там да има 
за да ги видя аз когато мина. 
Две къщички ще вземем 
за да е близо той до мене. 
Джобовете ми ще са пълни 
с бонбони за децата умни. 
Рано сутрин като ставам 
навънка тихо ще присядам 
ще казвам: „Здравей, съседе, 
добро е утрото тамън за тебе!“ 
И нивга няма да гладуваме, 
нито от лошите да се страхуваме. 
И всяка вечер ще си мисля: 
Не бе ли път? Не бе ли мисия? 
Че имал съм такъв късмет 
и точно той ми е съсед!


Съдържание "Не искам нормален"


Съдържание:

Проект 31 
Калориен спор 
Комплект за самоевтаназия
Техническа неизправност 
Съд 
Пет лафа 
Изтекъл срок на годност 
Не искам нормален 
Добрият стар 16-ти век 
Екзистенц Макс 
Добре дошли в бъдещето 
Нова услуга 
Нищества 
Мечтах, а днес реалност
Отвлечено съзнание 
Избор 
Анекс по НК 
Вечно заедно 
Лъжа и истина
Неустойки по договор
Първи кръг 
Механизъм 
Биометрика 
Вмирисан чичка 
Хранилището
Втори кръг
Биологична коруба 
Кардинални решения 
Отпечатък 
Разпродажба 
Понеделник, сряда и петък 
Помисли 
Аз съм жив